Het CBR Examen:

Vanaf 1 januari 2008 is er een nieuw praktijkexamen ingevoerd.

De bedoeling is dat kandidaten "zelfstandiger" leren auto rijden!

3 soorten examenopdrachten:

Variabele oriëntatiepunten:
Deze opdracht vinden wij de leukste van de drie, de kandidaat moet naar een punt rijden welke vanuit de auto goed is te zien.
Onderweg geeft de examinator geen aanwijzingen voor het volgen van de route naar het oriëntatiepunt.
Bij aankomst op de locatie neemt de examinator het weer over en begeleidt de kandiaat verder.
Mocht de kandidaat vanaf het coördinatiepunt terug moeten rijden naar het CBR, is na aankomst op het terrein ook het examen voorbij.

Clusteropdracht:
De examinator legt duidelijk aan de kandidaat de gewenste route uit door middel van te voren bepaalde aanknopingspunten.
Duidelijk verteld de examinator welke kruispunt links of rechts; gebouw; brievenbus; bushokje; tankstation of rotonde gevolgd moet worden.
Aan de kandidaat wordt gevraagd of de aanwijzingen duidelijk zijn en de kandidaat moet deze nogmaals herhalen zodat de examinator weet dat de aanwijzingen zijn begrepen.
één clusteropdracht kent maximaal 5 vervolgopdrachten.
Op het opgegeven punt aangekomen ontvangt de kandidaat de volgende clusteropdracht.
Na afloop van de clusteropdracht neemt de examinator het weer over en begeleidt de kandidaat verder.

Navigatieopdracht:
Mocht er in de auto een navigatiesysteem aanwezig zijn, dan kan de examinator besluiten om deze te gebruiken. De examinator geeft van te voren de bestemming op en de kandidaat programmeerd deze in de navigatie en rijdt de route naar dit punt.
Als de navigatieopdracht voorbij is, neemt de examinator het weer over en begeleidt de kandidaat verder.

De examinator bepaald van te voren wat er van de kandidaat wordt gevraagd en welke opdracht de kandidaat moet uitvoeren.

Bijzondere verrichtingen:
In het "oude" rijexamen waren bijzondere verichtingen een verplicht onderdeel. Deze blijven bestaan, maar krijgen de term: bijzondere manoeuvres.
De kandidaat wordt door de examinator naar een bepaald punt gebracht en daar moet de kandidaat zelf voor een passende oplossing kiezen om de weg weer te vervolgen.

Dit bestaat uit:
Omkeeropdracht
Parkeeropdracht
Stopopdracht

Situatiebevraging:
Tijdens het examen kan het gebeuren dat de examniator na een bepaalde situatie wil stoppen. Van te voren geeft de examinator duidelijk aan wanneer er gestopt moet worden.
Beeld je maar eens in dat je een heel groot kruispunt wilt oversteken, dit ook gedaan hebt en vervolgens stop je op een veilige plek.
Er is niks aan de hand, maar het gaat om waarom de kandidaat voor een bepaalde oplossing heeft gekozen.

Het examen:
Een uur voor het examen komen wij voorrijden dit om alles nog even door te nemen en om even het gevoel van het rijden te pakken.

Je dient mee te nemen naar het examen:
- Uitslagformulier TTT (indien je deze hebt gedaan)
- Theorie Certificaat
- Legitimatiebewijs
- Oproepkaart
- Zelfreflectie Formulier CBR

De flyer CBR.

» Download: De flyer Zelfreflectie CBR.

Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. Hiervan is een kwartier beschikbaar voor een introductie en voor de toelichting op de uitslag achteraf.
Je kunt je instructeur vragen om mee te rijden en bij het eindgesprek aanwezig te zijn. Dan leer je des te meer van het examen.
Soms kan de instructeur niet mee omdat bijvoorbeeld een examinator in opleiding voorrang krijgt.

Aanvang examen:
In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van 25 meter. Vervolgens vraagt de examinator je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan de examenauto.

Dan begint de rit. De examinator let onder meer op je beheersing van de auto, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. De examinator beoordeelt je op tien examenonderdelen, zoals het in- en uitvoegen, het gedrag bij kruispunten en de bijzondere manouvres.
Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat je kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.
Als je tijdens de tussentijdse toets een vrijstelling hebt verdient voor de bijzondere manoeuvres, dan wordt dit onderdeel overgeslagen bij het eerst volgende examen.

De uitslag:
Direct na afloop verteld de examinator in het examencentrum de uitslag. Als je bent geslaagd, stuurt hij meteen de Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid op naar de gemeente waar je woont. In ruil voor twee pasfoto's en het vereiste geld kun je bij het gemeentehuis in je woonplaats je rijbewijs aanvragen.
Ben je gezakt, dan licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Aangezien het uitslagformulier digitaal is, krijg je dit niet meer mee.
Aan de hand van de uitslag bespreek je met je instructeur je vervolglessen.

Vier keer gezakt binnen vijf jaar? Dan BNOR examen!

up

Back to www.rijschoolyolanda.nl